Hjälp när en nära anhörig gott bort

Det är väldigt tråkigt när en anhörig går bort. Beroende på hur nära du var personen kan det dessutom leda till att du får ett antal uppgifter du måste ta hand om. Om personen bodde i eget hus eller lägenhet är du kanske den som måste ta hand om den bortgångne ägodelar.

Många personer äger faktiskt väldigt mycket vilket kan göra det svårt att ta hand om. Speciellt om du är osäker på vilka saker det faktiskt finns i hemmet.

Få hjälpen du behöver

Det är inte alltid lätt att planera hur du ska ta hand om allting efter någon går bort. För själva begravningen kan du anlita en begravningsbyrå. Men vad ska du göra för att ta hand om ett dödsbo? Det finns faktiskt även hjälp för detta, ta en titt på nätet för att lära dig vad den hjälpen innebär.

Kort förklarat kan du få hjälp med allt från sortering och packning till själva transporten av alla saker. Det du själv måste bestämma är var alla saker ska transporteras. Vill du sälja de på auktion? Kasta bort en hel del? Eller du kanske vill placera allting i ett förråd för att sedan gå igenom det mer noggrant?