Lägenhet eller hus?

Vad ska man välj mellan bostadsrätt eller hus kan man fråga sig. Om man frågar gemene människa så får man garanterat olika svar då vi alla tycker olika hur man ska bo. Vissa gillar friheten att kunna gå ut på egen gräsmatta medans andra trivs med att bo i lägenhet med alla de fördelarna. Båda har lika mycket fördelar så välj det som känns bäst för dig.

Bostadsrättslägenhet

Det är många som väljer att köpa sig en egen lägenhet. Att äga en lägenhet i en bostadsrättsförening innebär att man per automatik bli medlem i den föreningen. Det är alla som äger lägenheterna i de fastigheterna som bildar denna BRF (brf är en förkortning av bostadsrättsförening). Varje år så kallas det till årsstämma för att välja styrelse och allt som har med föreningen att göra.Det finns stadgar i brf som du är medlem i som föreningen ska följa för att det ska vara ordning och reda. Själva lägenheten så bestämmer du vad du vill göra och hur du vill renovera den, fastigheten som din lägenhet ligger i och dess områden utanför din lägenhet är det brf som tillsammans sköter och fattar beslut om.

Att bo i hus

Som husägare så är det du som sköter om allt med huset, både invändigt och utvändigt. Du fattar alla beslut själv, möjligtvis i smakråd med andra familjemedlemmar men mycket är eget beslut som tas. Om fel uppstår så måste dessa åtgärdas utan fastighetsskötare som kan lösa problemen.Samtidigt så behöver man inte vänta till en årsstämma för att bestämma vad som ska göras eller inte. Du kan när du helst önskar fixa din fasad eller annat som ska renoveras och bekosta detta själv. Friheten att bygga en altan till huset och ställa ut en grill är bara du själv som ska bestämma.