Få hjälp med sanering av asbest vid renovering hemma

Om du renoverar hemma och märker att det finns asbest i väggar eller tak kan vi verkligen rekommendera att du anlitar en byggfirma. Asbest är nämligen mycket hälsofarligt och du behöver ordentlig säkerhetsutrustning när du jobbar med det.

Det är själva dammet som är farligt eftersom det är lätt att andas in dammpartiklar när du river för renovering. Efter rivning är det viktigt att sanera ordentligt för att få bort allt det skadliga dammet. Ta hjälp av ett proffs så vet du att det går rätt till. Kolla till exempel in miramix.se.

Vad är asbest?

Det är ett samlingsnamn på flera olika mineraler som vi hittar i naturen och som vi människor har använt sedan länge, eftersom de har tekniska egenskaper som är värdefulla. Asbest har en mycket hög termisk beständighet och mekanisk hållfasthet. Det betyder att det tål höga temperaturer och har en väldigt god värme- och ljudisolerande förmåga.

Fibrerna som frigörs vid exempelvis rivning stannar kvar i luften under en lång tid om inte ett ordentligt saneringsarbete görs. De kan orsaka diverse lungsjukdomar, bland annat cancer. Runt 100 personer dör årligen av mesoteliom som är den vanligaste formen av cancer som du kan få från att andas in asbest.