Hur är ventilationen hemma?

Har du funderat över luften i huset? Det är lätt att glömma bort i alla renoveringsiver. Istället för att fokusera på ventilation är det mycket roligare att välja tapeter och köksinredning, förstås. Men utan bra ventilation kommer du och din familj snabbt känna att någonting inte stämmer. 

Symptom på dålig luft

En av de tydligaste markörerna är dålig lukt, det doftar instängt och det känns som dammet ligger tjockt i luften. Du kan också få problem med slemhinnorna eller huden. Det känns torrt inomhus och du får torra ögon och svalg. Huden kan drabbas av klåda eller irritation, en känsla av att det är för varmt fastän det inte är det.Barn reagerar snabbare och tydligare på dålig ventilation än vuxna. Nysningar, klåda, astma, trötthet och koncentrationssvårigheter är alla symptom på dålig ventilation.

Orsak till dålig luft

Vad är det då som gör att ni har dålig luft? Självdrag fungerar inte optimalt, ännu sämre idag än det gjorde förr när man eldade varje dag och använda skorstenen som ett sätt att dra ut den dåliga luften ur huset. En kall krypgrund eller platta tak kan också leda till att ventilationen försämras. Byggnadskonstruktionsfel kan också vara orsaken. Vet inte själv varför du har dålig luft behöver du få en professionell åsikt.

Åtgärda dålig luft

Hur du löser dålig luft beror på orsaken och hur ditt hem är konstruerat. Den bästa lösningen är att ha mekanisk ventilation men det är inte alla platser där det är nödvändigt eller ens genomförbart. Då behöver självdraget förstärkas eller byggfel åtgärdas. Se till att du ha professionell hjälp när du ska lösa problemet, annars är risken stor att problemet kvarstår eller förvärras.