Installera ett sedumtak på ditt hus

Ett sedumtak är inte bara vackert, det är även fördelaktigt i ett energibesparande perspektiv. På vintern isolerar växterna och bevarar värmen i huset, och på sommaren reflekterar de solens strålar. Detta minskar åtgången av energi för uppvärmning och nedkylning. Både klimatsmart och bra för plånboken när elpriserna är höga.

Luftrenande karaktär till ditt hus

Ett tak med sedum är ett levande tak. Det ändrar utseende med årstiderna och gör ditt hus delaktigt i de förändringar som karaktäriserar vår natur. Olika arter av sedum och örter ger skiftningar i färg och utseende och dessutom bidrar de till den biologiska mångfalden. Många nyttoinsekter lockas av ett sedumtak och med dem följer fåglar. I en era där vi dagligen stöter på diskussioner om klimatet är ett grönt tak helt rätt då det hjälper till att rena luften.

Gröna tak kan ge hälsofördelar

Studier visar att grönytor kan hjälpa till att minska stress och sänka blodtrycket och har dessutom en avkopplande effekt. I tätbebyggda områden kan sedumtak bidra till ökat välbefinnande genom att låta oss njuta av växtlighet på ytor som traditionellt varit livlösa. I en redan lummig miljö hjälper ett grönt tak till att sudda ut gränsen mellan naturen och bebyggelsen. Läs mer på nätet om fördelarna med sedumtak.